VOICE DESIGNER

คอร์สเรียนเพื่อหาคาแรคเตอร์เสียงร้องของตัวเอง
เป็นการเรียนร้องเพลงพร้อมบันทึกเสียง 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างคาแรคเตอร์เสียงร้อง
ของตัวเอง